Çevre Politikamız

GÜÇSAN temiz ve yaşanabilir bir dünya için yasal gereklere uymak ve çevreye saygılı olmak koşulu ile plastik enjeksiyon ve montaja dayalı üretiminde verimlik ve kaliteyi ilke edinmiştir.

Bunun için;

 Doğal gaz, elektrik, mazot ve su kaynak tüketiminin azaltılması,
 Proseslerden kaynaklanan tüm artıkların minimize edilmesi ve kirlenmenin önlenmesi,
 OHSAS 18001 - ISO 14001 kriterleri ve ilgili yasa ve mevzuatların gerekliliklerine göre çalışmayı ve proseslerimizin
     gerektirmesi durumunda gerekli özel önlemleri almayı

 Çalışan personelin ve fason işlem veya parça yapan tedarikçilerin çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin artırılması
     ve yaygınlaştırılması,

 Çevresel hedeflerin sürekli iyileştirilmesi sağlayacaktır.

Bu politika, Şirket Kalite Politikası ile birlikte tüm şirket çalışanları ve tedarikçilerin katılımı ile “Toplam Kalite Yönetimi” kapsamında yaşatılacaktır.

© 2015 - GÜÇSAN Tüm Hakları Saklıdır.
Tedarikçi Portalı Bilgi Toplumu Hizmetleri
TTR Bilişim